Another year is coming to an and it’s only right to say a few words about it. My year as a blogger has been extremely eventful despite the fact that I took a few months hiatus in the beginning of 2016 because of pregnancy. Luckily, it resulted in an incredibly happy-go-lucky baby so I can easily find time for my blog even with Baby M around.

Leto se danes zaključuje in prav je, da pod njega potegnem črto tudi na blogu. Moje blogersko leto je bilo izjemno pestro kljub dejstvu, da sem si prvih nekaj mesecev vzela prosto zaradi nosečnosti. Srečo imam, da se je ta končala z neverjetno pridnim in potrpežljivim otrokom, saj si lahko za moj blog vzamem čas tudi sedaj.

Year 2016 also brought along collaborations with a few new brands. I’m excited that Slovenian market is becoming more and more open for foreign brands, but I’m even more excited to try out new Slovenian products. Regardless of these collaborations I still want to say that I purchase around 90 % of things you see on my blog with my own money. I was always open and upfront about which products I received to review and by now you surely know that I can be a harsh critic.

Leto 2016 je prineslo sodelovanje s kar nekaj novimi znamkami. Veseli me, da se tudi slovenski trg odpira za tuje znamke, še bolj pa me veseli, kadar lahko preizkusim kakšen nov slovenski izdelek. Ne glede na vsa sodelovanja ocenjujem, da je še vedno okrog 90 % vsega, kar vam predstavim na blogu, kupljenega z mojim lastnim denarjem. Vedno sem in tudi v prihodnje ti bom odkrito povedala, kateri izdelek sem prejela v oceno, verjamem pa, da zdaj že veš, da so moje ocene lahko tudi pošteno kritične.

In the past year, Slovenian bloggers came together for different events, the piece de resistance being the Beautiful Bloggers Meetup. I thoroughly enjoyed this years’ events because many of the bloggers have become true friends to be, so I am not only getting new knowledge but plenty of laughter from these events.

Tudi v tem letu smo se blogerke družile na različnih dogodkih, med katerimi je seveda glavni in osrednji dogodek Beautiful Bloggers Meetup. Letos sem v dogodkih izjemno uživala, saj smo z mnogimi dekleti postale prave prijateljice in se lahko poleg novega znanja na vsakem tovrstnem dogodku nadejam tudi veliko dobre volje in smeha.

Last but not least, I was able to finally show you my face this year. Personally, I find this decision liberating and I’ll be able to blog with even more enthusiasm from now on, while I also believe that you’ll find the posts more informative and better.

Nenazadnje pa sem letos končno lahko sprejela odločitev, da ti pokažem, kdo sem. Mene osebno je ta odločitev osvobodila in bom lahko blogala še z večjim veseljem, verjamem pa tudi, da bodo objave zate še bolj zanimive.

These are the most viewed posts of the year/Najbolj brane objave preteklega leta so bile:

Pink October collaboration (*click*)


Delivery services in Slovenia rant / Bes nad dostavnimi službami v Sloveniji (*click*)
Best of 2016: make-up (*click*)

My favorite posts of the year/Moje najljubše objave leta so bile:

Wellness in Hotel Špik (*click*)
Lancome Juicy Shaker (*click*)
My top 10 make-up brushes / mojih top 10 čopičev (*click*)

Thank you for sharing this year with me. Thank you for all the nice comments, wishes, for every time you asked my opinion on something, for every click and every like. Thank you for being part of the Low Maintenance Beauty family and I hope that we’ll continue our journey together in 2017! Have a great New Year’s Eve and a wonderful new year. Don’t forget – today’s secret word was the last of the bunch so you can now go through all Blogmas posts, send me the hidden thought and by that participate in the giveaway. For more instructions go to Blogmas #7. Until next time, stay beautiful!

Hvala, da si to leto delila z mano. Hvala za vse lepe komentarje, želje, za vsakič, ko si me vprašala za mnenje, za vsak klik na objavo in vsak stisnjen všeček. Hvala, da si del Low Maintenance Beauty družine in upam, da bova pot nadaljevali skupaj tudi v 2017! Želim ti čudovito silvestrovanje in nepozabno novo leto. Ne pozabi – danes sem objavila tudi zadnjo skrito besedo, tako da če pobrskaš po Blogmas objavah, mi lahko že danes pošlješ skrito misel in s tem sodeluješ v nagradni igri, več o pravilih pa lahko prebereš v Blogmas #7 objavi. Do naslednjič, ostani čudovita.

Opportunities for Slovenian beauty bloggers to connect in an informal way are rare, but this December we once again joined forces and organized a Secret Santa. Or better said, since we are all girls, Secret Clara. This year I again took on the role of organizing the whole thing which means I could not participate myself, but I enjoyed watching gifts other received and I was happy with them.

Slovenske lepotne blogerke smo se tudi letos povezale in organizirale Skrivnega božička. Bolje rečeno, glede na to, da smo sama dekleta – vse smo postale skrivne božičke. Tudi letos sem naše blogerke organizirala jaz, kar pomeni, da sodelovati nisem mogla, ampak sem z veseljem gledala darila drugih in se veselila skupaj z njimi.

We set no limits or boundaries regarding the gifts – the girls can give whatever they want to each other, but it is important that they get to know the person they’re gifting to as good as possible. That way they can really put together a gift that is pretty, useful and makes the recipient happy.

Pri obdarovanju ne postavljamo nobenih meja in nobenih omejitev – dekleta se lahko obdarujejo, kakor želijo in s čimer želijo, pri čemer pa je seveda pomembno, da svojo obdarovanko čim bolje spoznajo. Tako jo res lahko obdarijo z darili, ki so lepa, uporabna in se jih obdarovanka iz srca razveseli.

Even though organizing such a project takes quite some work, it suits my character perfectly so I enjoy doing it. I’d like to show you some of best gifts that Slovenian beauty bloggers received from their Secret Claras this year.

Čeprav je z organizacijo takšnega projekta kar nekaj dela, takšna naloga ustreza mojemu karakterju, zato se je lotim z veseljem. Tebi pa bi rada pokazala nekaj najlepših daril, ki so jih dekleta letos prejela od svojih skrivnih božičk.
View Full Post

Santa stopped by our house and I must admit that I was more excited to see Baby M open his gifts than I was about opening my own. Not because my gifts wouldn’t be great, but I was more happy to see him all excited, tearing the paper, playing with the ribbon and gushing over his building blocks and stuffed animals. But as I’ve been good all year long (or so they say), Santa also got me a few presents of my own.

Božiček se je ustavil tudi pri nas in priznam, da sem se letos veliko bolj veselila daril malega M-ja, kot pa svojih lastnih. Pa ne zato, ker moja darila ne bi bila super, ampak mi je veliko več pomenilo njegovo veselje, ko je trgal papir, se igral s trakci in navduševal nad kockami in plišastimi igračami. Ker pa sem bila bojda celo leto pridna, je božiček vseeno nekaj prinesel tudi meni. 

The first gift was from me to myself, namely my L’Occitane advent calendar that certainly didn’t disappoint. I’m stocked up on hand creams for the year and I’ll also get to try some products that I haven’t tried before. I’m looking forward to a new calendar next year.

Prvo darilo sem si podarila kar sama, in sicer moj L’Occitane adventni koledar, ki me tudi letos ni razočaral. Sedaj sem za celo leto preskrbljena s kremicami za roke, preizkusila pa bom lahko tudi kar nekaj izdelkov, ki jih še poznam. Veselim se že, da bom naslednje leto preizkusila kakšnega novega.
View Full Post